Poranek ze Słowem na 25 sierpnia 2020

Panie, raduję się ze zbawienia twego. 1 Sm 2,1

Rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Łk 1,46-48