Poranek ze Słowem na 25 marca 2021 – diakon Małgorzata Gaś

Ty jesteś pomocą moją: Nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego!

Ps 27,9

Złoczyńca rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. I rzekł mu: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.

Łk 23,42-43