Poranek ze Słowem na 25 lutego 2021

Bóg (…) schronieniem moim i ucieczką moją, wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia.

2 Sm 22,3

Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rz 8,38-39