Poranek ze Słowem na 25 lipca 2020

Kto trwa mocno w sprawiedliwości, żyć będzie; lecz kto ugania się za złem, umrze. Prz 11,19

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Mt 5,6