Poranek ze Słowem na 25 czerwca 2020

Ja, Pan, jestem twoim Zbawcą, a twoim Odkupicielem jest Mocarz. Iz 60,16

Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Rz 8,35