Poranek ze Słowem na 24 czerwca 2020

Jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak Wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Iz 61,11

Owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Jk 3,18