Poranek ze Słowem na 23 września 2020

Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki. Iz 25,8

Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. 2 Kor 5,4