Poranek ze Słowem na 23 stycznia 2021

Bóg mówi: Będę się radował z nich, i dobrze im czynił.

Jr 32,41

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.

Łk 19,10

Wyszedłem szukać Ciebie o świcie i w trwodze, nie znajdując, myślałem, żem szedł drogą kłamną; i spotkałem Cię, kiedym odwrócił się w drodze, bowiem przez całe życie krok w krok szedłeś za mną.

Leopold Staff †1953