Poranek ze Słowem na 23 listopada 2020

Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Iz 57,15

Jezus ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza. Mk 6,34