Poranek ze Słowem na 22 września 2020

Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał? Dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną? Ps 13,2

Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat. J 16,33