Poranek ze Słowem na 22 stycznia 2021

Synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, (…) i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Oz 3,5

Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.

Flp 2,13