Poranek ze Słowem na 22 sierpnia 2020

Odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. Dn 2,47

Oby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. Flp 2,10