Poranek ze Słowem na 22 października 2020

Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przed tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Ps 39,6

Chrystus Jezus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię. 2 Tm 1,10