Poranek ze Słowem na 22 marca 2021 – diakon Małgorzata Gaś

Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał i wybawił z wszelkiego ucisku.

Ps 34,7 (BE)

Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.

Łk 11,10