Poranek ze Słowem na 22 grudnia 2020

Boże, ty pozostaniesz ten sam i nie skończą się lata twoje.

Ps 102,28

Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

Obj 1,8