Poranek ze Słowem na 21 sierpnia 2020

Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. Iz 47,13

Przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: Kto też jest największy w Królestwie Niebios? A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Mt 18,1-3