Poranek ze Słowem na 21 października 2020

Oto dotknął Eliasza anioł i rzekł do niego: Wstań, posil się! Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do góry Bożej Choreb. 1 Krl 19,5.8

Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. 2 Kor 4,7