Poranek ze Słowem na 21 listopada 2020

Boże, lepsza jest łaska twoja niż życie. Ps 63,4

Myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. 1 J 4,16