Poranek ze Słowem na 21 lipca 2020

Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, będę opowiadał wszystkim cuda twoje. Ps 9,2

Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. 1 Tes 5,18