Poranek ze Słowem na 21 kwietnia 2020

Gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Dn 6,24

Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. 1 Kor 16,13