Poranek ze Słowem na 21 grudnia 2020

Ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie.

Iz 29,13

Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.

1 J 3,18