Poranek ze Słowem na 20 lutego 2021

On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków.

Iz 63,9

Odnalazłszy zagubioną owcę, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się.

Łk 15,5