Poranek ze Słowem na 20 kwietnia 2020

Pan rzekł: Wybrałem (…) Abrahama, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo. 1 Mż 18,19

Wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Rz 6,22