Poranek ze Słowem na 20 czerwca 2020

Dzieło jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ps 111,3

Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. 2 Tm 2,19