Poranek ze Słowem na 2 września 2020

Chwalcie go, słońce i księżycu, chwalcie go, gwiazdy świecące! Bo On rozkazał i zostały stworzone! Ps 148,3.5

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało. Obj 4,11