Poranek ze Słowem na 2 maja 2020

Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha świętego! Ps 51,13

Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, (…) który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. Kol 1,3.13