Poranek ze Słowem na 2 listopada 2020

Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Ps 14,3

Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo , z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Rz 3,22-24