Poranek ze Słowem na 19 stycznia 2021

Pan posłał mnie, (…) abym pocieszył wszystkich zasmuconych.

Iz 61,1.2

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Mt 5,4