Poranek ze Słowem na 19 sierpnia 2020

Mojżesz powiedział do Boga: Twoim ludem jest ten naród. 2 Mż 33,13

Paweł pisze: Bóg do tego też powołał was przez ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 2 Tes 2,14