Poranek ze Słowem na 19 lutego 2021

Panie! Boże mój! Zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i możną rękę swoją.

5 Mż 3,24

Bóg zechciał dać poznać, czym jest bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan. Jest nią Chrystus w was, nadzieja chwały.

Kol 1,27 (BE)