Poranek ze Słowem na 19 kwietnia 2021 – diakon Małgorzata Gaś

Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją.

Ps 37,23-24

W tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.

Rz 8,37