Poranek ze Słowem na 18 sierpnia 2020

Dobry jest Pan; na wieki trwa łaska jego, a wierność jego z pokolenia w pokolenie. Ps 100,5

Gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego. Tt 3,4-5