Poranek ze Słowem na 18 marca 2021 – diakon Małgorzata Gaś

Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami.

Prz 16,9

Nie żebyśmy sami z siebie byli tak zdolni, by cokolwiek można było uznać za pochodzące od nas samych, ale nasza zdolność pochodzi przecież od Boga.

2 Kor 3,5 (BE)