Poranek ze Słowem na 18 listopada 2020

Panie, Boże nasz! Inni panowie, a nie Ty, panowali nad nami, my zaś oprócz ciebie nikogo nie znamy, tylko twoje imię wysławiamy. Iz 26,13

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dz 5,29