Poranek ze Słowem na 18 lipca 2020

Ja jestem Bogiem i nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. Gdy ja coś czynię, któż to zmieni? Iz 43,12-13

Wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Drugi List do Koryntian 5,10