Poranek ze Słowem na 18 grudnia 2020

Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju: Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga.

Oz 4,1

Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.

Mt 3,2