Poranek ze Słowem na 17 sierpnia 2020

Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Za 8,23

Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Dz 2,46-47