Poranek ze Słowem na 17 października 2020

Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg! Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko jego drogami, abyś go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. 5 Mż 10,12

Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami. Jk 1,22