Poranek ze Słowem na 17 lutego 2021. Środa Popielcowa

Boże zbawienia naszego, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich.

Ps 65,6

Jezus Chrystus jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.

1 J 2,2