Poranek ze Słowem na 17 lipca 2020

Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów. 5 Mż 10,17

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ewangelia Mateusza 5,8