Poranek ze Słowem na 17 kwietnia 2020

Bądź mi skałą schronienia, twierdzą ratunku mojego, boś Ty opoką moją i twierdzą moją! Ps 71,3

Ps 71,3

Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego. 2 Tm 4,18