Poranek ze Słowem na 17 grudnia 2020

Jest jeszcze nadzieja dla twojego potomstwa – mówi Pan.

Jr 31,17

Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

Obj 3,20