Poranek ze Słowem na 17 czerwca 2020

Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze jego z weselem! Ps 100,2

[Dziękujcie] Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Kol 1,12