Poranek ze Słowem na 16 stycznia 2021

Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej. Słońce nie będzie cię razić za dnia ani księżyc w nocy.

Ps 121,5-6

Jezus modli się: Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego.

J 17,15