Poranek ze Słowem na 16 maja 2020

Niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary, lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie. Iz 51,6

Jezus powiedział: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Łk 21,33