Poranek ze Słowem na 16 lutego 2021

[Niech poznają] wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem i nie ma innego.

1 Krl 8,60

Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy twoje.

Obj 15,4