Poranek ze Słowem na 16 lipca 2020

Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód! Iz 55,1

Jezus mówi: Kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. J 4,14