Poranek ze Słowem na 16 grudnia 2020

Tyś Bogiem, który czyni cuda; dałeś poznać narodom moc swoją.

Ps 77,15

Bóg zechciał dać poznać, czym jest bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan. Jest nią Chrystus w was, nadzieja chwały.

Kol 1,27 (BE)