Poranek ze Słowem na 16 czerwca

Czy nie ty sama to sprowadziłaś na siebie? Opuściłaś Pana, swojego Boga, w czasie, gdy On prowadził cię w drodze. Jr 2,17 (BE)

Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. J 8,31

Przepraszamy za nienajlepszą jakość nagrania. Mieliśmy dziś niewielkie kłopoty techniczne.