Poranek ze Słowem na 15 września 2020

Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. 1 Mż 12,4

Ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Ga 3,7